Plante cattails - hvordan du gjør det riktig

Hvordan er cattail riktig plantet?

I en sumpete og litt sur hagejord blir unge planter og stiklinger fra jordstegens rot lett plantet ved å begrave dem direkte i underlaget på en lav dybde fra vår til høst. Hvis bulrush derimot skal grønne banksonen til en hagedam, kan det å plante den i en spesiell plantekurv (€ 14,11 på Amazon *) forhindre at plantingen sprer seg for mye de senere årene.

les også

  • Cattail som en plante i og rundt dammen i hagen
  • Tørking av cattails fra hagen
  • Cattail: er den beskyttet?

Hvilke steder passer for cattail?

Lamperenseren elsker steder i vannområdet, der jordstenglene ligger under vannoverflaten hele året. Planter kan også takle myse engplasser, hvor et litt surt underlag vanligvis kombineres med jordfuktighet året rundt. Hvis bulrush har nok fuktighet tilgjengelig, foretrekker den steder i full sol.

Kan cattail dyrkes av frø?

Frøene til cattailen bør ideelt sett sås i et gjørmete underlag i det fri rett etter at blomsterstandene er modne, da de riktige temperatur- og fuktighetsforholdene i huset er vanskelige å opprettholde konsekvent. Frøene overlever vinterfrosten uten problemer og spirer i begynnelsen av våren.

Når kan du transplantere cattail så forsiktig som mulig?

Cattail blir minst påvirket av veksten hvis du transplanterer den om våren. Imidlertid vokser denne plantesorten vanligvis uansett så voldsomt at selv transplantasjon om sommeren vanligvis ikke har noen alvorlige effekter på plantehelsen. Dette krever imidlertid følgende faktorer:

  • plantene og røttene må ikke tørke ut når de transplanterer
  • det nye stedet må ha riktig underlag og tilstrekkelig fuktighet
  • cattails med jordstengler blir plantet på riktig dybde

Hvordan forplantes cattail vanligvis?

Siden mange av cattail-arter som er utbredt i Tyskland, ikke er under naturvern, krever det vanligvis bare eiers samtykke å samle blomsteroppblomster eller stiklinger for privat bruk utenfor verneområder. Formering ved å dele jordstenglene fungerer raskere og lettere enn ved å dyrke frøene.

Når blomstrer cattail?

Avhengig av plassering og den eksakte underarten, strekker blomstringstiden til cattail vanligvis fra mai til august.

Hvor påståelig er cattail sammenlignet med andre planter?

Hvis cattail er plantet i hagedammen uten effektiv avgrensning, kan det bli et problem for svake naboplanter med sin sterke vekst og som næringsavløp. Sivet kan følge med cattailen i denne forbindelse og oppfører seg på en lignende påståelig måte i torvmarken og ved dammen.

Tips

Den bredbladede cattailen (Typha latifolia), som vokser opp til 2 meter høy, kan takle en plante i en vanndyp på opptil 100 centimeter. Dvergfuglen (Typha minima) foretrekker derimot vanndyp på 5 til 10 centimeter og bør bare plantes på steder som er mer beskyttet mot vinden på grunn av de litt bøyde stilkene.