Figentrær har gule blader - hva kan være årsaken?

Fig Mosaic Virus

Når smittet med dette viruset, vises gule bladflekker først, og når sykdommen utvikler seg, blir hele bladet gult. Den attraktive lappingen av bladene viser deformiteter. Viruset er vanlig i fiken som har blitt utsatt for stress i fuktige og kjølige somre eller i overkant av vanning. Hvis mulig, reduser vanningsmengden og unngå vannlogging i fremtiden.

les også

  • Hjelp - fikentreet mitt får brune blader
  • Hjelp, Kristus-tornen min får gule blader!
  • Hjelp, blåregnene mine får gule blader!

Bladavfall på grunn av mangelsymptomer

En vanlig årsak til gulfarging av bladene er mangel på næringsstoffer, først og fremst jernmangel. Dette er forårsaket av vannlogging, jordpakking eller en planter som er for liten. Sett fiken på nytt i frisk, løs jord og reduser vanningen. Det er tilstrekkelig å vanne planten når underlaget på toppen føles tørt. Hell alltid overflødig vann i underlaget.

SKb