Sago palme får gule blader - hva ligger bak? (Cycad)

Sykaden foretrekker vann med lavt kalsiuminnhold, og foretrekker regnvann, men ikke for mye av det. Han trenger heller ikke store mengder gjødsel. Selv om du ikke reagerte umiddelbart på misfargingen av bladene, er det fortsatt håp for din sagopalm.

Plante syklusen i ugjødslet jord og stopp helt vanning og gjødsling i noen tid. Sagopalmen skal være veldig lys. Vann deretter og gjøds sparsomt til planten har kommet seg.

Vanlige årsaker til gule blader på sagopalmen:

  • for mye vann
  • for mye gjødsel

Tips

Jo raskere du reagerer på gulingen av bladene, jo raskere vil sagopalmen komme seg.