Hvor giftig er lupiner? - Risiko for mennesker og dyr

Spesielt frøene er giftige

Dekorative lupiner skal ikke la blader eller frø komme inn i menneske- eller dyreorganismen. Bare ville dyr tåler lupinalkaloider og viser ingen tegn på forgiftning etter inntak.

Den eksakte mengden som den toksiske effekten begynner med er ikke kjent. Det kan imidlertid antas at bare å konsumere en pod forårsaker betydelig ubehag.

Som et resultat blir lupinforgiftning merkbar

  • Rastløshet
  • blekhet
  • svette
  • Kaste opp
  • Kortpustethet
  • Hjertestans

Hvis deler av lupinen ved et uhell ble inntatt, bør den berørte personen drikke rikelig med vann. Hvis en hel pod eller mer har blitt fortært, er legehjelp nødvendig.

Legen sørger for at giften kommer ut av kroppen og gir også kulltabletter for å binde forurensningene. Hvis ofrene er kjæledyr, bør veterinæren på vakt kontaktes umiddelbart.

Hvis det er mistanke om at deler av lupiner er inntatt, bør pårørende kontakte et av giftkontrollsentrene.

Ikke la frøene modnes

Den største faren kommer fra frøplatene, som har en fascinerende effekt på barn.

Kutt derfor alltid av falmede blomsterstander umiddelbart slik at belger ikke kan utvikle seg i utgangspunktet.

Tips og triks

Den søte lupinen, som dyrkes som en proteinrik mat, er ikke giftig i motsetning til prydlupinen. Innholdet av alkaloider ble redusert til et trygt nivå gjennom avl.